XVI Edición Concurso Proxectos Innovadores da USC - Formulario de preinscrición

En cumprimento da Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal, informámoste que os datos que nos proporciones serán incluidos nun ficheiro responsabilidade do Programa Uniemprende da Universidade de Santiago domiciliado no Edificio Emprendia, s/n, Campus Vida, CP 15782 Santiago de Compostela, coa finalidade de xestionar a túa participación neste evento e de facilitarche información, tanto por correo postal como electrónico, sobre ésta e outras iniciativas da Universidade de Santiago de Compostela que poidan resultar do teu interese.

Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición podes dirixirte por escrito a uniemprende@usc.es