Uniemprende en cifras

Concepto Actividades*
Proxectos Empresariais Asesorados (750) 268 Empresas Start-up
36  Empresas de Base Tecnolóxica
Proxectos Financiados 23 Proxectos Financiados
Concursos de Ideas Empresariais 3.385 Ideas
77.100 € en premios
Concursos de Proxectos Empresariais 463 Proxectos
217.500 € en premios
Actividades Formativas de Dinamización de persoas Emprendedoras Seminarios Planificación Empresarial
Talleres de Xeración e Maduración de Ideas Empresariais
Seminarios de Difusión da Cultura Emprendedora
Xornadas de Sensibilización E Difusión Da Cultura Emprendedora
Xornadas Técnicas e de Sensibilización
Xornadas Experienciais
Formación para persoas Emprendedoras

- Finanzas
-Traballo en Equipo
- Investigación de mercados
- Técnicas de negociación
- Comunicación Efectiva
- Responsabilidade Social Corporativa
- Reforma Plan Xeral Contable.
- Xestión eficaz de reunións.
- Storytelling.
- Comercio Internacional.
- Outdoor training: actuar en equipo.
- Negociar con ventaxas no banco.
- Resolución de problemas e toma de decisións.
-Como falar en público, influir convencer e motivar.

-Protección da Innovación
- Financiación de EBT’s
- Proxectos europeos (Horizonte 2020)
- Xestión da I+D
- Vixilancia Tecnolóxica
- Presentación de propostas a inversores
- Desenvolvemento de ideas de negocio a partir de resultados de investigación
- Elaboración do plan de empresa
- Marco xurídico no proceso de constitución dunha EBT universitaria

 

* Datos agregados anos 2001-2014