IMMUNOSTEP, S.L

IMMUNOSTEP nace no ano 2000 e ten a súa orixe no Centro de Investigación do Cáncer da Universidade de Salamanca, centro de referencia da enfermedad a nivel estatal. É unha empresa do sector das ciencias da vida dedicada á producción, purificación e marcaxe de anticorpos monoclonais de primeira xeración, para a súa utilización no diagnóstico in Vitro na área de oncoloxía.

O obxecto social de IMMUNOSTEP presenta as seguintes liñas de actuación:

  • Producción, purificación e marcaxe de anticorpos monoclonais (AcMo) de primeira xeración para a utilización en Citometría de Fluxo.
  • Planificación e desenvolvemento de anticorpos monoclonais de segunda xeración ou anticorpos recombinantes (AcR) novedosos destinados a diagnóstico in vivo ou a terapia.

IMMUNOSTEP conta con distribuidores en países como Alemania, Portugal, Brasil, Polonia, Hungría, Italia, Turquía, os Balcanes, China y Grecia.
Na actualidade, a empresa trasladouse a unhas novas instalacións no Parque Científico da USAL, o que lle permite dispoñer dun maior espazo.
O persoal está composto por cinco traballadores, tres dos cales son os socios promotores.