Evolución da cadea de valor

1. Detección de Ideas e Proxectos Empresariais

2. Incubación e Estructuras de Apoio

3. Formación e Boas Prácticas

4. Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual e Vixilancia Tecnolóxica

5. Formación de Equipos (Coaching) e Networking

6. Financiamento: Capital Riesgo e Business Angels

7. Oficina de Monitorización de Emprendemento , Sostenibilidade e Calidade (OMEC). Deseño de Indicadores