DEVALAR CONSULTORÍA EUROPEA, S.L.

DEVALAR CONSULTORÍA EUROPEA é unha empresa creada no ano 2002 por profesionais no campo das Ciencias Sociais, con sede central en  Milladoiro (Ames).

A actividade da empresa pode ser definida da siguinte maneira :

  1. Xestión integral de proxectos e fondos comunitarios, estatais, autonómicos e locais.
  2. Información e asesoramento xurídico, fiscal e económico-contable no seu campo de actividade.
  3. Formación e xestión de recursos humanos, incluíndo a consultoría de organizacións.

Na actualidade a empresa presta servizos e desenvolve colaboracións con entidades de diversos países, tanto pertencentes á Unión Europea, como países en vía de desenvolvemento, tales como, Portugal, Grecia, Italia, Alemania, Lituania, Polonia, Gran Bretaña, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Brasil o Guatemala.