Ao profesorado e persoal investigador

 • Continuación dunha carreira profesional investigadora a través de spin-off universitarias.
 • Posibilidade de materializar os resultados de investigación en aplicacións prácticas que repercutan na sociedade.
 • Tutorización de proxectos empresariais xurdidos de resultados de investigación.
 • Estudos de viabilidade de resultados de investigación susceptibles de ser comercializados a través da creación dunha empresa.
 • Espazo físico para o desenvolvemento de proxectos empresariais xurdidos de resultados de investigación.
 • Acceso a financiamento dos proxectos empresariais innovadores.
 • Asesoramento para a optimización dos recursos dos grupos de investigación e estructuración financieira dos mesmos.
 • Programa Woman Emprende dirixido a  muller universitaria emprendedora.
 • Formación específica en xestión da innovación, trasferencia de tecnoloxías, dirección de proxectos, habilidades directivas e xestión empresarial.
 • Concursos de ideas empresariaiss innovadoras.
 • Concursos de proxectos empresariais innovadores.
 • Guías de creación de spin-off universitarias.
 • Noticias diarias e boletín semanal de transferencia de tecnoloxía e creación de spin-off universitarias.