Ao colectivo estudiantil

 • Desenvolvemento dunha carreira profesional exitosa a través da creación dunha empresa.
 • Formación multidisciplinar complementaria á formación regulada, que permita un acceso ao mercado de traballo nas  mellores condicións.
 • Acompañamento no proceso de creación dunha empresa, incluíndo a elaboración do plan de empresa.
 • Acceso a financiamento de proxectos empresariais innovadores.
 • Programa Woman Emprende dirixido á muller universitaria emprendedora.
 • Seminarios de difusión da cultura emprendedora.
 • Cursos de creación de empresas orientados a estudantes
 • Concursos de ideas empresariais innovadoras.
 • Concursos de proxectos empresariais innovadores.
 • Materiais didácticos sobre creación de empresas.
 • Noticias diarias e boletín semanal sobre emprendemento universitario.