Ás empresas

  • Financiamento de proxectos empresariales a través do capital riesgo.
  • Red de Business Angels para o financiamento de proxectos empresariais.
  • Redes de contactos e colaboracións empresariais a nivel nacional e internacional
  • Programa Woman Emprende dirixido á muller universitaria emprendedora.
  • Formación en administración e xestión de empresas innovadoras.
  • Asesoramento en temas  medioambientais e de responsabilidade social corporativa.
  • Difusión e promoción das empresas xurdidas dos resultados de investigación.
  • Espazo físico para spin-off universitarias.
  • Concursos de proxectos empresariais innovadores.
  • Noticias diarias e boletín semanal de economía e empresas.