Á sociedade

  • Mellora da calidade de vida a través da transferencia de coñecementos.
  • Creación de emprego de alta calidade en sectores productivos innovadores.
  • Formación de profesionais de elevada cualificación que actúen como dinamizadores económicos e creadores de riqueza.