Benvido / a

A Universidade de Santiago de Compostela promove a través do Programa UNIEMPRENDE o seu compromiso  co desenvolvemento socioeconómico da sociedade.

UNIEMPRENDE apoia decididamente a toda a comunidade universitaria.

A nosa misión é crear tecido empresarial dentro do emprendimiento integral responsable, que non só abarca as empresas de base tecnolóxica, senón as que teñen compoñente social e compromiso ambiental.
 

 

Curso on-line "Colaboración e financiamento de proxectos de I+D+i"

Dende o próximo 28 de novembro ata o 23 de decembro do ano 2014, celebrarase a través da plataforma on-line do Programa de Creación de Empresas da Universidade de Santiago (Uniemprende), o curso Colaboración e financiamento de proxectos de I+D+i. O mesmo terá unha duración de 40 horas. 

Nesta formación, os/as participantes adquirirán os coñecementos básicos sobre a xestión de contratos e proxectos de I+D+i que lles permitirán asesorar e apoiar, por un lado, na negociación de contratos e acordos de colaboración e, por outro, na xestión de proxectos de I+D de cara a obtención de financiamento público, incluindo a elaboración de propostas, a execución do proxecto e a xestión económica-administrativa.

Mais información 

Formulario de inscrición

Curso on-line "Horizonte 2020. Introducción ao principal programa de I+D+i da Unión Europea"

Dende Uniemprende organizamos entre o 18 de novembro e o 17 de decembro deste ano 2014 a acción formativa on-line "Horizonte 2020. Introducción ao principal programa de I+D+i da Unión Europea. Estrutura, Posibilidades de Participación e Mecanismos de Xestión".

Terá unha duración de 40 horas e presentará a nova estrutura do programa, incluindo as grandes iniciativas, e abordará todos os aspectos relacionados coa preparación dunha proposta e a xestión dos proxectos aprobados, incluindo os aspectos de propiedade intelectual e industrial. 

Mais información

Formulario de inscrición

Curso on-line "Claves do éxito no proceso de presentación de propostas a inversores"

Dende o vindeiro 31 de outubro ata o 28 de novembro do presente ano, celebrarase a través da plataforma virtual do Programa Uniemprende o Curso on-line "Claves do éxito no proceso de presentación de propostas a inversores". O mesmo terá unha duración de 40 horas e buscará preparar ao persoal emprendedor para que poida afrontar da mellor maneira posible o complicado proceso de negociación cos inversores no camiño da búsqueda de financiación para o seu proxecto, comprendendo a peculiar linguaxe do inversor e adaptándose aos seus esquemas de análise. 

Ademais de para emprendedores/as, tamén vai destinado ao persoal que traballe dentro da área de asesoramento a creación e financiación de empresas; así como a todas aquelas persoas que vexan no mesmo unha ferramenta para a obtención de recursos financieiros para o seu proxecto. 

Se desexas acceder a mais información desta formación, preme aquí

Se estás interesado/a en participar, cumprimenta a seguinte Ficha de inscrición

 

XIV Concurso de Ideas Empresariais Innovadoras da USC

O Programa de Creación de Empresas da Universidade de Santiago de Compostela, Uniemprende, convoca un ano máis o “Concurso de Ideas  Empresariais Innovadoras da USC”.

Este concurso, que vai vai dirixido a toda a comunidade universitaria e a todas as áreas de coñecemento de calquera das universidades galegas, ten  por obxecto premiar a aquelas persoas emprendedoras que presenten ideas innovadoras susceptibles de converterse en proxectos empresariais a curto  e medio prazo.

O prazo para presentarse a esta XIV edición na que se outorgarán 5 premios de 600 € cada un, finalizou o 14 de novembro.

 

Para máis información: Bases XIV Concurso de Ideas Empresariais Innovadoras da USC

 

 

Curso on-line "Cómo empregar a vixilancia tecnolóxica na transferencia de resultados de investigación"

Uniemprende organiza do 20 de outubro ao 17 de novembro o Curso on-line "Cómo empregar a vixilancia tecnolóxica na transferencia de resultados de investigación". Terá unha duración de 40 horas e proporcionará unha serie de ferramentas para establecer un sistema de vixilancia tecnolóxica útil tanto para realizar un estudo de mercado previo á creación dunha empresa, coñecer as tendencias de mercado se xa se está constituido, orientar a I+D+i dunha EBT, buscar potenciais licenciatarios dun resultado protexido etc.

A acción formativa ten unha vertiente teórica e un importante compoñente de participación colectiva, que se articula por medio de exercicios ao final de cada un dos temas. Por último, indicar que ao longo da formación empregaremos exemplos prácticos basados en proxectos reais nos que participamos dun ou outro xeito.

Mais información

Formulario de inscrición

II EDICIÓN curso on line gratuito: "Como desenvolver ideas de negocio a partires de resultados de investigación"

Dado o éxito acadado na primeira edición, Uniemprende volve a organizar o CURSO ON-LINE GRATUITO "Cómo desenvolver ideas de negocio a partir de resultados de investigación-. Guía práctica para personal de OTRIS", financiado polo Instituto de la Mujer dentro do proxecto Innovatia 8.3 e dirixido únicamente a técnicas de OTRIS.

Terá unha duración de 40 horas e celebrarase a través da nosa plataforma e-learning dende o 8 ao 22 de outubro de 2014.

Nesta acción formativa, ao igual que fixemos na primeira edición,  ofrecemos unha serie de ferramentas para establecer unha metodoloxía adaptada a cada realidade particular que permita dinamizar o xurdimento de Ideas de Negocio a partir de Resultados de Investigación, por parte de persoal de oficinas de transferencia. A metodoloxía que propoñemos permitiranos explorar oportunidades de mercado, mediante a aplicación da transversalidade de xénero no deseño de modelos de negocio, xurdidas tanto de traballo científico en temáticas cercanas ao mercado, como en outras áreas en principio pouco dadas á transferencia vía Spin-Off. A acción formativa ten unha vertiente teórica e unha importante compoñente de participación colectiva, que se articula por medio de exercicios ao final de cada uno dos temas. Por último, indicar que ao longo da formación empregaremos exemplos prácticos basados en proxectos reais nos que participamos dun ou outro xeito.

Entrega de premios do XIV Concurso de Proxectos Empresariais Innovadores da USC

O pasado venres 4 de xullo, tivo lugar no Salón Reitoral do Colexio de San Xerome o o acto de entrega dos premios do XIV Concurso de Proxectos Empresariais Innovadores da Universidade de Santiago de Compostela.

Este concurso, que xa vai pola XIV Edición é unha iniciativa do Programa de Creación de Eempresas da USC, Uniemprende, e ten como obxectivo impulsar a creación de empresas innovadoras promovidas por estudantes, licenciados e licenciadas ou investigadores e investigadoras, así como a innovación empresarial e a xeración de emprego.

CHEMANTEC, spin-off da USC incubada no Edifico Emprendia, recibiu o Premio Muller Emprendedora da man da Subdirectora Xeral de Xestión Técnico-Administrativa e Orzamentaria da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia, dona Fe Alvedro Riveiro. Esta empresa promovida por Patricia Blanco Carro, Cristina Casal Romero, Gonzalo Hermelo Vidal, Raquel Sendón García e Ana Rodríguez Bernaldo de Quirós, realiza servizos de ensaios técnicos e de consultoría dirixidos a comprobar a calidade e seguridade dos produtos consumidos polo usuario/a final.

O Secretario Xeral de Universidades don José Alberto Díez de Castro fixo entrega do Premio Base Tecnolóxica ao proxecto spin-off da USC, CELTALGA EXTRACT, promovida por Marivel Sánchez Guerrero e Jorge Sineiro Torres. A produción de extractos de algas procedentes das costas galegas aplicando a tecnoloxía de ultrasonidos protexida por patente, é o modelo de negocio desta spin-off, que afirma que o extracto algal será empregado pola industria cosmética principalmente como principio activo nas súas formulacións.

Co Premio Empresa Xove foi galardoado o proxecto spin-off da USC, MD.Use!, adicado á realización de consultaría á medida na aplicación de Dinámica Molecular para a Simulación Computacional de sistemas biolóxicos, químicos ou nanosistemas. O Reitor da Universidade de Santiago de Compostela, don Juan Viaño Rey fixo entrega deste premio a Rebeca García Fandiño e Edgar Mixcoha.

Curso on-line: Protección da innovación. Patentes, marcas e dereitos de autor

Uniemprende organiza o curso on-line "Protección da innovación. Patentes, marcas e dereitos de autor". O mesmo terá unha duración de 40 horas e celebrarase entre o 1 e o 31 de xullo do ano en curso. O prazo para inscribirse remata o 26 de xuño

Esta acción formativa está dirixida a emprendedores/as de proxectos tecnolóxicos de carácter innovador, persoal que traballe dentro da área de asesoramento á creación de empresas, así como a todas aquelas persoas que vexan no mesmo unha ferramenta de axuda para desenvolverse no seu negocio. A mesma ten como finalidade amosar que o sistema de propiedade intelectual pode ser empregado para protexer e facilitar a comercialización dos productos e servizos das empresas. Os participantes adquirirán coñecementos sobre os diversos instrumentos legais relacionados coa protección das invencións (patentes), os signos distintivos (marcas) e os dereitos de autor. 

Mais información

Formulario de inscrición

XV FORO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE

O programa Uniemprende, en colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, organiza o XV Foro Galego de Educación para a Igualdade, os días  25 e 26 de abril de 2014. 

O propósito desta iniciativa é axudar á construcción dun novo modelo formativo que incorpore o emprendemento en feminino como motivo de debate para pensar en actitudes diferentes necesarias para levar ás aulas. Tendo en conta o contexto de crise no que nos atopamos actualmente, o emprendemento sitúase como unha alternativa poderosa á organización tradicional do mercado de traballo, sendo as mulleres as figuras que teñen na súa man a posibilidade de romper cos patróns habituais de masculinidade no mundo empresarial.

Dentro dos contidos que se desenvolven no programa do foro aplicarase a perspectiva de xénero na promoción de actitudes e habilidades que configuran o talento: as formas de liderado, iniciativa e autonomía persoal. Tamén se tratarán a integración da variable xénero nas iniciativas para o fomento da creatividade persoal e da cultura emprendedora.

O que se pretende con este foro é aproximar o sistema educativo, a través da formación e concienciación do seu profesorado, á realidade actual á que se afrontará o alumnado cando abandone este sistema no que se atopa actualmente. A finalidade principal é a de ofrecer aos docentes as ferramentas necesarias para traballar o aspecto do emprendemento co seu alumnado nunha perspectiva de xénero e de igualdade de oportunidades, que amplíen o abanico de oportunidades no salto ao mercado laboral.

Para consultar o programa desta actividade prema aquí.